13 april 2017

Brief: Beeldkwaliteit Lepelstraat

De Slotweg in Lepelstraat is een weg die zich al slingerend beweegt tussen agrarische akkers van zand en klei en weilanden met runderen en paarden. De uitzichten naar beide zijden van de weg zijn krachtig en bieden een bijzondere beleving voor bewoners en bezoekers.
lees verder20 februari 2017

Zorg bij verhuizing

In de media en in contacten met inwoners komen wij met regelmaat onwenselijke schrijnende gevallen tegen van mensen die na een verhuizing van of naar onze gemeente een WMO-voorziening moeten missen.  
lees verder6 februari 2017

Aanpak drugsdumpingen in buitengebeid

In het verleden vroegen wij al meermaals om aandacht voor het grote aantal dumpingen van drugs- en ander afval in het buitengebied. Recentelijk bereiken ons onder meer via de media, steeds meer geluiden dat het aantal dumpingen weer schrikbarend aan het toenemen is.


lees verder1 februari 2017

Voortgang Zuneha & Willem 3?!?

In het verleden heeft onze fractie al vaak aandacht gevraagd voor enkele plaatsen in Halsteren die dringend wachten op ontwikkeling zoals voormalige Café Willem 3 in de Dorpsstraat en het Zuneha-terrein. We moeten helaas constateren dat dit er niet toe heeft geleid dat de situatie is verbeterd.
lees verder31 januari 2017

Inburgering in BoZ is onvoldoende

De gemeente moet jaarlijks verplicht een aantal statushouders vestigen van Het Rijk. GBWP vindt het heel belangrijk dat deze nieuwkomers met maatschappelijke begeleiding wegwijs worden gemaakt in de Bergse samenleving
lees verder25 januari 2017

Veiligheid chemische bedrijven in Bergen op Zoom

Driekwart van de Brabantse chemische bedrijven heeft de veiligheid niet op orde, zo blijkt uit rapporten van de inspectie over 2015 en 2016. Onze fractie vindt dit zorgelijk en wenst uitleg van het college en van de veiligheidsregio,
lees verder